ปรมะ อิ่มอโนทัย (ปั้นจั่น)

ปรมะ อิ่มอโนทัย (ปั้นจั่น)รายชื่อนักแสดงในสังกัดอื่น ๆ