บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความไว้วางใจจากลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดงานอีเวนท์ใหญ่ ๆ ทั้งในด้านการรณรงค์ทางการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็น งานในส่วนราชการ แผนงานรณรงค์ประจำปี และการเผยแพร่ภาพพจน์องค์กร ซึ่งดำเนินการโดยแผนก ORGANIZER ของเรา ตัวอย่างเช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT), กรุงเทพมหานคร (BMA), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ และอีกมากมาย

ตัวอย่างผลงานต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้...
ผลิตสารคดี "โรงเรียนนี้น่าทึ่ง" 2551 , 2552
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ผลิตวีซีดีแนะนำสมศ.และการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทั้ง 3 ระดับ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง "ภาพลักษณ์ประเทศไทย" และ "การให้บริการของกรมฯ"

ผลิตวีดีทัศน์แนะนำกรมสรรพากร
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

VIDEO PRESENTATION
โรงพยาบาลพระราม 9

สารคดี "เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนนานาชาติ 2006"
กรุงเทพมหานคร


สปอตชุด "Love"s Mom"
สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

สปอตชุด "หน้ากากอนามัย" และ ชุด "แคะ แกะ เกา"
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

สปอตชุด "สวัสดีปีใหม่ไทย" และ ชุด "เรื่องเล่า" โครงการ "สงกรานต์สานใจไทย"
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)

สปอตชุด "แม่" : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)

สปอตชุด "เศรษฐกิจพอเพียง"
กรุงเทพมหานคร

สปอตรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2539 และ 2543
กรุงเทพมหานคร


งาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย
โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ
ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงมีพระดำริให้จัดงาน
- "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2552 และสวนอัมพรเกษตรแฟร์"
- "เพื่อไทย พ้นภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และสวนอัมพรเกษตรแฟร์" ประจำปี 2551
- "เพื่อไทย พ้นภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2550" ณ วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ดังนี้
** จัดพิธีเปิดงาน
** จัดทำวีดีทัศน์ต่างๆ
** จัดนิทรรศการสื่อผสม และ กิจกรรมการแสดงในงาน
** ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์งาน
** ถ่ายทอดสดวันสถาปนามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

หลักสูตรการเรียนรู้การแสดง ประจำปี 2549 , 2550 , 2551 , 2552 , 2553
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพมหานคร
** จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรการแสดง
** จัดแถลงข่าวและจัดการแสดงผลงานการแสดงของนักเรียนในโครงการ

การประกวด MISS MOTOR SHOW 1999-2002 และ 2004-2010
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โครงการวิจัยปฏิบัติการทางสังคมเพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในละคร "เทวดา..สาธุ" และ "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์"
- ผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ
- จัดทำ Website ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
- จัดกิจกรรม Road Show "คาราวานตามหาเด็กดี" ในโรงเรียนต้นแบบทั่วประเทศ
- จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนปลูกรักพิทักษ์ความดี"
- จัดทำสารคดีสั้น จำนวน 20 ตอน

อีกนิด...จุฬาฯ
สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดกิจกรรมโครงการ "สโมสรภาษี เด็กดีทั่วไทย RD Youth Club" ตอน ปฏิบัติการเด็กดีมีภาษี
กรมสรรพากร