สปอตชุด "Love"s Mom"
สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

สปอตชุด "หน้ากากอนามัย" และ ชุด "แคะ แกะ เกา"
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

สปอตชุด "สวัสดีปีใหม่ไทย" และ ชุด "เรื่องเล่า" โครงการ "สงกรานต์สานใจไทย"
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)

สปอตชุด "แม่" : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)

สปอตชุด "เศรษฐกิจพอเพียง"
กรุงเทพมหานคร

สปอตรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2539 และ 2543
กรุงเทพมหานคร

สปอต "ปลูกไม้ใหญ่ถวายพ่อหลวง"
กรุงเทพมหานคร

สปอตชุด "สูบ...ทรุด"
การประปาส่วนภูมิภาค

สปอตชุด "เปิดโลกกว้าง" (ปฏิรูปการศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

สปอตชุด "ลางร้าย" : รณรงค์ให้คนไม่หลงเชื่อง่ายกับการให้เลขเด็ด
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สปอตชุด "ยูโด" ครีบอาบน้ำโชกุบุสซึ โมโนกาตาริ
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

สปอต "ยิ่งใหญ่ระดับโลก", "BACK TO NATURE" งานแสดงสินค้าเครื่องหนัง
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

สปอตชุด "หนี", "ปฏิญาณ" โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเจ้าพนักงานของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สปอต "ชั่งใจ", "โครงการรณรงค์ให้โอกาสผู้ป่วยโรคเอดส์"
สำนักนายกรัฐมนตรี

สปอต "ชุบชีวิตผืนป่าไทย"
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย