รางวัล ผู้เสียสละเพื่อสังคม จาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รางวัล "นาคเณศ" 2566 สาขา ผู้จัดละครยอดเยี่ยมแห่งปี

รางวัล ผู้จัดละครยอดเยี่ยมในยุคดิจิตัล จาก Thaialnd Digital Awards 2022

รางวัล "คนดีศรีสยาม เพชรแห่งสยาม" ครั้งที่ ๑๑ สาขา นักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น

รางวัล ผู้ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา จาก ไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม

รางวัล เกียรติยศคนทีวี จาก โทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 36

รางวัล ผู้ผลิตละครทรงคุณค่าด้านศิลปะวัฒนธรรม จาก Maya Entertain Awards 2022

รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาชนต้นแบบแห่งปี Thailand Master Youth 3 สาขา บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชน

รับเข็มเชิดชูเกียรติคุณ ในพระสังฆราช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

รางวัล Maya Awards : นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ จากละครเพลิงรัก เพลิงแค้น