กรุณาส่งประวัติหรือ Resume ของท่านพร้อมรูปถ่ายมาที่
บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
เลขที่ 55 อาคารเดลต้าเฮ้าส์ ชั้น 1 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 (วงเล็บว่าสมัครงาน)