รางวัล "ช่อสะอาดเกียรติยศ ประจำปี 2562" จากสำนักงาน ป.ป.ช.

รางวัล ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ บุพเพสันนิวาส

โล่เชิดชูเกียรติ นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ รางวัล นิสิตเก่าดีเด่น จากละครเรื่อง "บุพเพสันนิวาส"

รางวัล 13TH INTERNATIONAL DRAMA FESTIVAL IN TOKYO : SPECIAL AWARD FOR FOREIGN DRAMA บุพเพสันนิวาส

รางวัล OK! AWARD : FEMALE HEARTTHROB SPOTLIGHT บุพเพสันนิวาส

รางวัล OK! AWARD : MALE HEARTTHROB SPOTLIGHT บุพเพสันนิวาส

รางวัล OK! AWARD : OK! SPOTLIGHT บุพเพสันนิวาส

รางวัล เพชรกนก : บุคคลศรีแผ่นดิน บุพเพสันนิวาส

รางวัล เพชรกนก สาขา องค์กรศรีแผ่นดินด้านสื่อสารมวลชนส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ จากละครเรื่อง "บุพเพสันนิวาส"

รางวัล บุคคลดีเด่น สาขา ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทย จากละครเรื่อง "บุพเพสันนิวาส"