ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัล ผู้จัดละครยอดเยี่ยมในยุคดิจิตัล จาก Thaialnd Digital Awards 2022

รางวัล "คนดีศรีสยาม เพชรแห่งสยาม" ครั้งที่ ๑๑ สาขา นักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น

รางวัล ผู้ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา จาก ไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม

รางวัล เกียรติยศคนทีวี จาก โทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 36

รางวัล ผู้ผลิตละครทรงคุณค่าด้านศิลปะวัฒนธรรม จาก Maya Entertain Awards 2022