ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต สาขาละครโทรทัศน์ จาก "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์"

ประกาศนียบัตร ละครโทรทัศน์ "ลูกหนังตะลุง" สาขาละครเทิดพระเกียรติฯ จากคณะกรรมการโครงการรวมดวงใจศิลปินเพื่อพระพุทธศาสนา

เกียรติบัตรประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ สาขาสื่อมวลชนที่นำคุณธรรมจริยธรรมเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ จากคณะกรรมการดวงใจศิลปินเพื่อพระพุทธศาสนา

นักบริหารดีเด่น สาขาสร้างสรรค์ศิลปินบันเทิง

รางวัล สื่อมวลชนดีเด่น แนวคิดเรื่อง "สายสัมพันธ์" ละครชุด "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์" และละครชุด "น้ำใสใจจริง" สื่อมวลชนคาทอลิก แห่งประเทศไทย

รางวัลดีเด่น ประเภทละครโทรทัศน์เพื่อเยาวชน ละคร "6/16 ร้ายบริสุทธิ์"

รางวัลชมเชย รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก และเยาวชนประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม