ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัลผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สาขา ละครโทรทัศน์ปี 2552 จากสำนักงานป.ป.ช.