ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัล ช่อสะอาด สาขาผลงานดีเด่นด้านสนับสนุน ส่งเสริมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประเภทละครโทรทัศน์และภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์