ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ ผู้สนับสนุนการใช้ภาษาไทยดีเด่น จากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เข้ารับพระราชทาน รางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562

รางวัล เณศไอยรา รางวัลกิตติมศักดิ์ด้านส่งเสริมโทรทัศน์ดีเด่น ประจำปี 2562

รางวัล Thailand Zocial Awards 2019 : Best Entertainment on Social Media- Thai Series บุพเพสันนิวาส

รางวัล ดาราวาไรตี้ อวอร์ด : ละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมแห่งปี บุพเพสันนิวาส

รางวัล ดาราวาไรตี้อวอร์ด 2019 สาขาบุคคลผู้สร้างสรรค์ละครดีเด่น จาก "บุพเพสันนิวาส"

รางวัล "บุคคลแห่งชาติ" สาขาศิลปะการแสดงละครโทรทัศน์ จาก คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย ประจำปี 2562

รางวัล "ช่อสะอาดเกียรติยศ ประจำปี 2562" จากสำนักงาน ป.ป.ช.

รางวัล ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ บุพเพสันนิวาส