ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


เข้ารับพระราชทาน รางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562