"พี่หน่อง อรุโณชา" เข้ารับรางวัลประทาน วัฒนธรรศแห่งสยาม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย สาขา ผู้อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านการแสดง ละคร ภาพยนตร์ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2567

     "พี่หน่อง อรุโณชา" เข้ารับรางวัลประทาน "วัฒนธรรศแห่งสยาม" เนื่องใน "วันอนุรักษ์มรดกไทย สาขาผู้อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านการแสดง ละคร ภาพยนตร์ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2567" ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ นับเป็นเกียรติอย่างสูง

     และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยค่ะ

     ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่