*** ฉลอง #20ปีแห่งการให้ ขอบคุณจากใจถึงผู้บริจาค
เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก World Blood Donor Day 2024 : 20 years if celebrating giving: Thank you, Blood Donors

*** มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยชีวิตผู้ป่วย
เพียงบริจาคโลหิต
- ระหว่างวันที่ 10 ? 14 มิถุนายน 2567
- รับทันที #เสื้อยืดที่ระลึก สุดน่ารัก
- ลาย BLOOD DONATION Give Blood Save Life

บริจาคโลหิต ได้ที่
*** ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง
- หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่ง (Fixed Station)
- รงพยาบาลสาขาบริการโลหิต 8 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ
- หรือ คลิก https://redcross.to/45ggmdW
เช็คสถานที่รับบริจาคโลหิตในโครงการฯ
#วันผู้บริจาคโลหิตโลก #WorldBloodDonorDay2024 #WBDD2024 #WBDD #บริจาคเลือด #บริจาคโลหิต #ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ #สภากาชาดไทย

*** เตรียมพร้อมก่อนมาเป็นผู้ให้ ***
- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 5 ชม.
- สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต งดบริจาคเมื่อรู้สึกไม่สบาย
- หากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค ให้แจ้งแพทย์/พยาบาล ผู้ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกครั้ง
- ดื่มน้ำ 300-500 ซีซี ก่อนบริจาคโลหิต ช่วยลดภาวะอาการแทรกซ้อนระหว่างและหลังบริจาคโลหิต
- รับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ แกงกะทิ ก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชม.
- งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชม.
- งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 24 ชม.
-ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ