ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมบริจาคโลหิต
ในโครงการ "รวมใจภักดิ์ บริจาคโลหิต ถวายองค์ราชินี"
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๖ พรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

*** ใกล้ที่ไหน บริจาค ที่นั่น
- ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
- หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) ๗ แห่ง
- ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ๑๒ แห่ง
- โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ ดูน้อยลง