ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย อัญเชิญจากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย

ขอเชิญศาสนิกชน เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และ ๓ ภูมิภาค ดังนี้

วันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๗ : ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๐-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ : ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
และวันที่ ๑๕-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ : ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่

โดยมีบริการขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวกเฉพาะกิจ สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางไปสักการะในครั้งนี้ด้วย

#พระบรมสารีริกธาตุ
#กระทรวงวัฒนธรรม
#กรมการศาสนา