ประกาศ !! ขอความร่วมมือ เรื่องความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของนักแสดงในสังกัด