พี่หน่อง-พี่ไก่ มอบดอกไม้ แสดงความยินดีกับ น้องนะโม #point_namo นักฆ่าจาก #สายลับลิปกลอส ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขา การจัดการอีเวนท์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชื่นชมในความตั้งใจดีของน้อง ทั้งการเรียน และงานในวงการ จนสำเร็จวันนี้นะคะ ยินดีด้วยน้า