ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัล Asia's Leading Woman in Media 2012 (รางวัลสตรีผู้นำดีเด่นแห่งเอเซีย สาขาสื่อสารมวลชน) จาก การประชุม woman in leadership forum Asia 2012

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

รางวัลพระกินรี สาขาบุคคลแบบอย่าง "คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท" จาก สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์

รางวัล "พิฆเนศวร" ละครสร้างสรรค์ดีเด่น ละครเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ประจำปี 2555 จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รางวัล "ตาราอวอร์ด" รางวัลสำหรับคนปลุกหัวใจสังคมด้วย "หัวใจโพธิสัตว์" จากเสถียรธรรมสถาน

รางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต ประจำปี 2554 ละครโทรทัศน์เรื่อง "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์" จาก กรมสุขภาพจิต

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 25 ปี เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จาก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่