ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัล โทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 20 รางวัลละครในวาระพิเศษเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาส 60 ปี ครองราชย์ จาก "แผ่นดินหัวใจ"

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 20 รางวัลละครเด็กและเยาวชนดีเด่น จากละคร "ครูไหวใจร้าย"

รางวัล ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ สาขา นักแสดงหญิงใช้ภาษาดีเด่น จาก "จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า" ผู้ที่ได้รับรางวัล "พริมรตา เดชอุดม"

เกียรติบัตรประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ สาขาสื่อมวลชนที่นำคุณธรรมจริยธรรมเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ จากคณะกรรมการดวงใจศิลปินเพื่อพระพุทธศาสนา

รางวัล สื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย ประเภทรายการโทรทัศน์ "คุยเฟื่องเรื่องผู้หญิง" และประเภทละครโทรทัศน์ "แผ่นดินหัวใจ" จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันสตรีสากล