ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัล TOP AWARD ครั้งที่ 1 สาขาดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยม จาก "บุญรอด" ผู้ที่ได้รับรางวัล "สุวัจนี ไชยมุสิก"

รางวัล สื่อมวลชนดีเด่น แนวคิดเรื่อง "สายสัมพันธ์" ละครชุด "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์" และละครชุด "น้ำใสใจจริง" สื่อมวลชนคาทอลิก แห่งประเทศไทย