ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัลเมขลา ครั้งที่ 18 สาขา ชุดละครสร้างเสริมคุณธรรม ตามพระราชดำรัส จากละคร "เทิดพระเกียรติ"

รางวัล สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย สาขาสื่อมวลชนดีเด่น "ละครสร้างเสริมคุณธรรมตามพระราชดำรัส"

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 13 รางวัลละครเทิดพระเกียรติ จากละคร "คนดีที่ดอยยาว"