ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัลเมขลา ครั้งที่ 17 สาขา นักแสดงสมทบหญิงดีเด่น จาก "ดวงยิหวา" ผู้ที่ได้รับรางวัล "อภิรดี ภวภูตานนท์"

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 12 : รางวัลปกิณกะบันเทิงดีเด่น
รายการ "สไปรซ์ 2000"

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 12 สาขา ละครเยาวชนดีเด่น จาก "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์"

รางวัลเมขลา ครั้งที่ 17 สาขา ละครเยาวชนดีเด่น จาก "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์"