ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัล โทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 9 : ดารานำชายดีเด่น เงาราหู

รางวัล "นักธุรกิจสตรีดีเด่น ประจำปี 2538" สาขานักนิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ละครเพื่อสิ่งแวดล้อมดีเด่น ละคร "เรื่องสั้นเพื่อโลกสวย"

รางวัลดีเด่น ประเภทละครโทรทัศน์เพื่อเยาวชน ละคร "6/16 ร้ายบริสุทธิ์"

รางวัลชมเชย รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก และเยาวชนประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม