ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


เกียรติบัตร จาก "ชมรมสภาวะแวดล้อมสยาม" จาก รายการเพื่อโลกสวย

รางวัล โทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 9 สาขา ดารานำชายดีเด่น จาก "เงาราหู" ผู้ที่ได้รับรางวัล "พีท ทองเจือ"

รางวัล "นักธุรกิจสตรีดีเด่น ประจำปี 2538" สาขานักนิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ละครเพื่อสิ่งแวดล้อมดีเด่น ละคร "เรื่องสั้นเพื่อโลกสวย"

รางวัลดีเด่น ประเภทละครโทรทัศน์เพื่อเยาวชน ละคร "6/16 ร้ายบริสุทธิ์"

รางวัลชมเชย รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก และเยาวชนประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม