ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัลสื่อสารมวลชนดีเด่น ด้านส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จาก "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์" ตอน "ดอกไม้ยังไม่บาน"