เพลง คำสัญญาในคืนเพ็ญ

จันทร์ผ่องงามวันเพ็ญ สาดทอแสงเย็นสายธารา
เทียนน้อยร้อยพฤกษา กลิ่นธูปฟุ้งมาบูชานที
แม่ผู้ให้สายน้ำ สร้างโลกงดงามสมดุลจึงมี
ให้คนเลี้ยงชีวี ลูกกลับย่ำยีแม่เป็นสีดำ
กระทงใบน้อย (เจ้าเทียนเล่มนี้) เจ้าลอยความรัก (มีรักคำมั่น)
ธูปน้อยร้อยผูกพันธ์ (ฝากคำสัญญาแน่นหนัก) คืนเพ็ญเดือนสิบสอง
ให้วันลอยเป็นวันรัก ให้วันเพ็ญดั่งวันสัญญา
ให้ดินฟ้า จันทรา ช่วยเป็นพยาน
ลูกจะคอย ดูแลและรักแม่ ด้วยรักแท้ ที่แม่นั้นให้มา
ให้แม่ ให้น้ำ ได้อยู่คู่ฟ้า เป็นคำสัญญาคืนเพ็ญ