เพลง Sport Ranger

ใจที่มันเข็มแข็ง ย่อมทำให้แรงพลังกล้าแกร่ง
แรงพลังสร้างเสริม เติมต่อจิตใจดำเนินก้าวไป
จากไม่มีวันไหน หัวใจอ่อนแอ แม้กลืนน้ำตา
ด้วยกีฬาจำพาชีวิต ข้ามขีดขวากหนาม และอันตราย

* ฝึกใจให้แกร่ง ให้แรงกำลังอยู่ตัว
พวกเราไม่กลัว ไม่เกรงเพศภัยและอันตราย

** สปอร์ตเรนเจอร์ สปอร์ตเรนเจอร์
รวมแรงใจและกาย ไม่เคยหวั่นไหวภัยอันตราย
สปอร์ตเรนเจอร์ สปอร์ตเรนเจอร์
เรารวมตัวสู้ตาย สปอร์ตเรนเจอร์

ซ้ำ (*, **, **)

สปอร์ตเรนเจอร์ สปอร์ตเรนเจอร์