เพลง ช่องว่างชื่อความรัก

มีอะไรอีกหรือที่ต้องการ เมื่อเธอมีพร้อม...พร้อมไปทุกอย่าง
มีอะไรที่ยังขาดค้าง...คาอยู่ ก็ยังไม่รู้...ไม่เข้าใจ

กับความรู้สึกที่ขาดหาย
เมื่อของสิ่งไหนทดแทนไม่ได้เลย

ตามหา ช่วงว่างที่ขาดหาย ไม่เห็นมีอะไร...จะเติมเต็มหัวใจ
สับสน...เหมือนไม่มีความหมาย ไม่พบความสุขใด...ไม่มีใคร ไม่ต้องการ

ส่งที่มองไม่เห็น ไม่ได้แปลว่าไม่มี ช่วงว่างที่เว้นอยู่
ส่งที่ใจนั้นอยากรู้ อาจสำคัญ เพราะหัวใจ

ตามหา ช่วงว่างที่ขาดหาย ไม่เห็นมีอะไร...จะเติมเต็มหัวใจ
สับสน...เหมือนไม่มีความหมาย ไม่พบความสุขใด...ไม่มีใคร ไม่ต้องการ

(สับสน...ช่องว่างนั้นอยู่ไหน สิ่งนั้นคืออะไร ไม่เข้าใจ...ไม่รู้เลย)