เพลง น้ำ

คำร้อง / ทำนอง : ตรัยยุทธ กิ่งภากรณ์

จากเกล็ดไอละออง ที่เห็นเพียงขาว ๆ ขุ่นจางตา
หมื่นหมอกลอยคอยเวลา รวมตัวกันมาเป็นหยดใส

ไหลมารวมกัน หยดน้ำมารวมกัน ก่อเกิดเป็นสายธาร
ไหลมารวมกัน กี่หยดใสในลำธาร กว่าจะรวมเป็นแม่น้ำ...

ให้เธอใช้ ให้เธอชื่นใจ ให้เธอได้คลายในยามร้อนใจ
ให้เธอรู้ ให้เธอเข้าใจ กว่าจะรวมเป็นแม่น้ำ...

..กว่าจะเป็นหนึ่งหยดน้ำ.. ไม่ง่ายเลย