เพลง นาฬิกา

หากมีทางให้ย้อนอดีต จะลบความผิดคราวนั้น
จะเป็นคนดีมาเติมที่เธอต้องการ ไม่ทำให้เธอเสียใจ
นาฬิกาเข็มเวียนหมุนไป ไม่ช้าเริ่มใหม่อีกครั้ง
แต่ในความจริงเวลาที่มันเลยผ่าน ไม่อาจกลับคืนมาเพื่อใคร ได้อีกเลย

* กว่าจะรู้ ค่าความสำคัญ เธอนั้นก็จากไกลไม่หวนมา
เป็นการเรียนรู้ ที่มีราคา ที่สุดในชีวิตเรา

** เธอคงยอมรับฉันไม่ได้ ใช่ไหม หากจะกลับมา
เธอคงจะกลัวไม่ยอมรับคำสัญญา ว่าต่อไปนี้ ทั้งใจฉันให้เธอ

*, **