ภาพดาราน้องใหม่เดือน ตุลาคม 2547 (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)