ภาพดาราฮ่องกงในละคร ข้ามฟ้าเฉือนคม (ข้ามฟ้า..เฉือนคม)