ประมวลภาพเดี่ยวดาราพลอยใส (เอ๋-มณีรัตน์ คำอ้วน) (เทวดา..สาธุ)