เดียร์ (กุ้งเต้น) น้องใหม่ฯ (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)