ประมวลภาพเดี่ยว ทิวา (บอม) ชุดที่ 3 (พี่จะตีนะเนย)