ภาพเดี่ยวพลอยมณี (ลลินา ชูเอ็ทท์) ในละครบุพเพร้อยร้าย (บุพเพร้อยร้าย)