ภาพเดี่ยวจิม (ธนพล จารุจิตรานนท์) ในละครบุพเพร้อยร้าย (บุพเพร้อยร้าย)