ภาพเดี่ยวนีรพัธ / พัดชา (มารีน่า บาเล็นซิเอก้า) ในละครบุพเพร้อยร้าย (บุพเพร้อยร้าย)