ภาพเดี่ยวมุกมณี (ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์) ในละครบุพเพร้อยร้าย (บุพเพร้อยร้าย)