ภาพเดี่ยววิภู (ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต) ในละครดวงใจในมนตรา (ดวงใจในมนตรา)