ภาพเดี่ยวพราวพลอย (ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์) ในละครดวงใจในมนตรา (ดวงใจในมนตรา)