ภาพเดี่ยวฟ้ารดา ( ภีรนีย์ คงไทย) (ลิขิตรักข้ามดวงดาว)