ประมวลภาพเดี่ยวราดหน้า (ต่อ-เตชธุวานันท์) ชุดเปิดเทอม 2559 (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)