ประมวลภาพเดี่ยวสีน้ำ (พายอาร์ - พัณณิน ชาญมนูญ ) (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)