จ๊ะจ๋า - พริมรตา เดชอุดม (1) (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)