พิมพ์ - จุฑาชิณี จันทรางกูร (3) (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)