พิมพ์ - จุฑาชิณี จันทรางกูร (2) (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)