พิมพ์ - จุฑาชิณี จันทรางกูร (1) (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)