ภาพดาราน้องใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2548 (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)