ภาพดาราน้องใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2548 (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)